• Przechowalnia 0
 • Regulamin

   

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  OPTILINE.PL

  §1

  Postanowienia ogólne

   

  1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

  2. Właścicielem Sklepu jest: Optiline - Zaopatrzenie SPA z siedzibą w 98-100 Łask, ul. Torowa 5, NIP: 8311566015 , tel 609199067, adres email: biuro@optiline.pl.

  3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

  4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

  5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

  6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

   

  §2

  Zamówienia

   

  1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

  2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

  3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

  4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

   

  §3

  Płatności

   

  1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

  b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

  c) przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu dotpay - wówczas Sklep dostaje natychmiastowe potwierdzenie o przekazaniu naleznej kwoty na konto bankowe Sklepu,

  d) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

  2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

  3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

   

  §4

  Wysyłka towaru

   

  1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

  2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

  3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

  §5

  Reklamacje

   

  1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

  2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

  3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

  4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

  5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

   

  §6

  Prawo odstąpienia od umowy

   

  Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), konsument ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od otrzymania tego towaru

  Prawo odstąpienia od umowydotyczy Kupujących będących konsumentami, czyli zgodnie z art. 22 (1) K.C. osób fizycznych dokonujących z przesiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Klient (konsument) może odstąpić od umowy zawartej na odległość (bez konieczności podawania przyczyny) w terminie 14 dni kalendarzowych (liczone wraz z sobotą oraz niedzielą) od daty otrzymania przesyłki.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

  • pisemnie na adres: Optiline - Zaopatrzenie SPA Karolina Kostulska, ul. Torowa 5, 98-100 Łask;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@optiline.pl;

  Przykładowy formularz odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj --> wzór odstąpienie od umowy kupna lub w dowolnych serwisach internetowych

  Klient powinien niezwłoczne, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym i nieużywanym.

  Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.

  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Radzimy, aby formularz odstąpienia od umowy wysłać wraz ze zwracanym towarem, co ułatwi sprawne przeprowadzenie zwrotu.
   
  Prosimy zwracać produkty na adres:

  Optiline - Zaopatrzenie SPA Karolina Kostulska, ul. Torowa 5, 98-100 Łask


  Zwrot zapłaconej kwoty nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy inną opcję. Zwrot nastąpi nie później niż w 14 dni kalendarzowych od daty otrzymana przez nas oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

  Zwrot obejmuje koszty dostawy Produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Bezpośrednie koszty odesłania zwracanego towaru każdorazowo ponosi Klient.

  Klient sam wybiera sposób dostarczenia paczki do Optiline, nie zalecamy jednak aby był to zwykły list ekonomiczny, ponieważ nie ma wtedy podstaw do reklamacji przesyłki w przypadku zaginięcia paczki.

  Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas w ramach odstąpienia od umowy za pobraniem. Takie paczki nie będą odbierane, a koszty nadania oraz zwrotu ponosi w takim przypadku nadawca.

  W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w przedstawionym regulaminie, powyższe oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
   

  Brak możliwości odstąpienia od umowy:
   
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu Optiline nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do przedmiotów np. kosmetyków, które zostały dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, a następnie opakowanie to zostało otwarte przez Kupującego. Przedmiotów takich nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Ponadto powinny być prawidłowo przechowywane zgodnie z zaleceniami naniesionymi na opakowania kosmetyków (zazwyczaj w temperaturze pokojowej, bez nadmiernego narażenia na światło słoneczne).  
   
  W przypadku niedochowania powyższych obowiązków sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu produktu kosmetycznego zgodnie z art. 38. pkt. 5, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  §7

  Ochrona prywatności

   

  1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

  2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

  3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

   

  §8

  Własność intelektualna

   

  Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

   

  §9

  Wejście w życie i zmiany Regulaminu

   

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

  2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.